Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Uwagi dotyczące aktualizacji

...

Serwer

  • W conf/server.xml został dodany parametr rootlikeUser

Aplikacja Czytelnika

  • WEB-INF/web.xml został dodany parametr rootlikeUser