Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1.  dLibra – Serwer:
  1. Wirtualna maszyna Javy 8 11 (JDK) w wersji OpenJDK lub Oracle.
  2. Relacyjna baza danych Oracle w wersji co najmniej 9.2.x lub PostgreSQL w wersji co najmniej 8.x lub MySQL 5.5.x.
 2. dLibra – Czytelnik:
  1. Wirtualna maszyna Javy 8 maszyna Javy 11 (JDK) w wersji OpenJDK lub Oracle.
  2. Serwer aplikacji Apache Tomcat w wersji 79. Serwer musi być poprawnie skonfigurowany w zakresie protokołów HTTP oraz HTTPS wraz z poprawnie zainstalowanymi niezbędnymi certyfikatami SSL.
 3. dLibra – Redaktor:
  1. Wirtualna maszyna Javy 8 maszyna Javy 11 (JDK) lub nowszej ze wsparciem technologii Java Web Start, w wersji OpenJDK lub Oracle.
   Zalecane jest zainstalowanie Javy 11 ze strony https://adoptopenjdk.net/, oraz dodatkowo IcedTea-Web: https://adoptopenjdk.net/icedtea-web.htmlskorzystanie z pakietu OpenWebStart, który instaluje odpowiednią wersję maszyny wirtualnej Java.