Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Wstęp

Bardzo istotnym aspektem udostępniania obiektów cyfrowych on-line jest możliwość tworzenia trwałych odnośników do tych obiektów. Odnośniki takie mogą być potrzebne np. w pracy naukowej jako element bibliografii, ale także w przypadku odnoszenia się do obiektów cyfrowych w zewnętrznych serwisach, takich jak katalogi biblioteczne, bazy bibliograficzne czy nawet Wikipedia. Poniżej opisano w jaki sposób tworzone są odnośniki do obiektów cyfrowych w systemie dLibra i z których z nich należy korzystać w celu zapewnienia maksymalnej trwałości referencji.

Model danych systemu dLibra

Poniższy rysunek prezentuje podstawowy model danych w systemie dLibra. W skład tego modelu wchodzą:

...

Typ obiektuNazwa/tytuł obiektuDane niezbędne do jednoznacznej
identyfikacji w systemie dLibra
Odnośnik wykorzystywany w interfejsie WWWStały odnośnik
Publikacja grupowaStudies in Physical Culture and TourismId publikacji: 4081http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication?id=/4081http://www.wbc.poznan.pl/publication/4081
Publikacja grupowaStudies in Physical Culture and Tourism 2012Id publikacji: 263176http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication?id=/263176http://www.wbc.poznan.pl/publication/263176
Publikacja grupowaStudies in Physical Culture and Tourism 2012 Vol.19 No.3Id publikacji: 290787http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication?id=/290787http://www.wbc.poznan.pl/publication/290787
Publikacja grupowaPart II - Biology and exercise physiologyId publikacji: 291297http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication?id=/291297http://www.wbc.poznan.pl/publication/291297
PublikacjaInsulin sensitivity and blood lipid profile in women recreationally practicing horseback ridingId publikacji: 291316http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication?id=/291316

Opis: http://www.wbc.poznan.pl/publication/291316

Treść (plik główny): http://www.wbc.poznan.pl/publication/291316/content

WydanieInsulin sensitivity and blood lipid profile in women recreationally practicing horseback ridingId wydania: 239649

Opis:  http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=239649/publication/291316/239649  

Treść (plik główny): http://www.wbc.poznan.pl/Content/239649/

Brak - zaleca się korzystanie ze stałego odnośnika do publikacji

Plik7_Studies_2012_3_135.pdf

Id wydania: 239649

Pełna nazwa pliku: 7_Studies_2012_3_135.pdf

http://www.wbc.poznan.pl/Content/239649/7_Studies_2012_3_135.pdfBrak - zaleca się korzystanie ze stałego odnośnika do publikacji

...

Rodzaje odnośników i sposób przetwarzania żądań czytelników

W Tabeli 1 przedstawiono dwa rodzaje odnośników do poszczególnych elementów modelu danych w systemie dLibra. Rozróżnienie to wynika z przyjętego sposobu przetwarzania żądań czytelników zilustrowanego na Rysunku 2. Kluczowe jest tutaj rozróżnienie pomiędzy Aplikacją Czytelnika, a modułem stałych odnośników. Moduł ten ma za zadanie uniezależnić część odnośników funkcjonujących w systemie dLibra od zmian technicznych zachodzących w Aplikacji Czytelnika, związanych z jej rozwojem, udostępnianiem kolejnych wersji i wprowadzanymi modernizacjami technologicznymi. Ostatnia kolumna w Tabeli 1 przedstawia przykłady takich stałych odnośników. Zadaniem modułu obsługującego te odnośniki jest zapewnienie, aby funkcjonowały one w taki sam sposób niezależnie od zmian wprowadzanych w kolejnych wersjach Aplikacji Czytelnika. Przedostatnia kolumna w Tabeli 1 przedstawia odnośniki funkcjonujące niezmienne w systemie dLibra od wersji 0.4 wydanej w 2004 roku do chwili obecnej, jednak teoretycznie w przyszłości ze względów technicznych mogą one ulec zmianie, dlatego też przy tworzeniu referencji do obiektów zaleca się stosowanie stałych odnośników zaprezentowanych w ostatniej kolumnie.

...

Rys. 2. Uproszczony schemat architektury systemu dLibra.

Stałe odnośniki a sytuacje wyjątkowe

W pewnych specyficznych przypadkach zapewnienie trwałych odnośników nie jest możliwe wyłącznie w oparciu o system biblioteki cyfrowej. Patrząc na przykładowy stały odnośnik (np.: http://www.wbc.poznan.pl/publication/290787) można stwierdzić, że posiada on dwa elementy które mogą ulec zmianie. Są to

...

Podsumowanie

W ramach podsumowania poniżej przedstawiono tabelę zawierającą wady i zalety poszczególnych rodzajów odnośników do obiektów dostępnych w systemie dLibra.

Typ obiektuOdnośnik wykorzystywany w interfejsie WWWEfekt wywołaniaKomentarzZalecane?
Publikacja grupowahttp://www.wbc.poznan.pl/publication/4081Wyświetlenie struktury publikacji grupowej.
 • Odwołanie poprzez stały odnośnik niezależny od konkretnej wersji Aplikacji Czytelnika.
(plus)
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication?id=/4081Wyświetlenie struktury publikacji grupowej.
 • Odwołanie wprost do Aplikacji Czytelnika, teoretycznie struktura URL może w przyszłości ulec zmianie.
(error)
Publikacjahttp://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication?id=/291316Wyświetlenie metadanych jedynego dostępnego wydania danej publikacji lub listy odnośników do wydań tej publikacji w przypadku, gdy dostępne jest więcej niż jedno wydanie (w praktyce ta sytuacja występuje bardzo rzadko).
 • Odwołanie wprost do Aplikacji Czytelnika, teoretycznie struktura URL może w przyszłości ulec zmianie.
(error)
http://www.wbc.poznan.pl/publication/291316Wyświetlenie metadanych jedynego dostępnego wydania danej publikacji lub listy odnośników do wydań tej publikacji w przypadku, gdy dostępne jest więcej niż jedno wydanie (w praktyce ta sytuacja występuje bardzo rzadko).
 • Odwołanie poprzez stały odnośnik niezależny od konkretnej wersji Aplikacji Czytelnika.
(plus)
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/291316/edition/239649/contentWyświetlenie treści jedynego dostępnego wydania danej publikacji lub listy odnośników do wydań tej publikacji w przypadku, gdy dostępne jest więcej niż jedno wydanie (w praktyce ta sytuacja występuje bardzo rzadko).
 • Odwołanie poprzez stały odnośnik niezależny od konkretnej wersji Aplikacji Czytelnika.
 • Powoduje wyświetlenie treści w interfejsie biblioteki cyfrowej, pozwalając czytelnikowi na dostęp do metadanych prezentowanego obiektu, listy powiązanych obiektów itp.
(plus)
Wydanie

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=publication/291316/edition/239649

Wyświetlenie metadanych danego wydania publikacji.
 • Odwołanie wprost do Aplikacji Czytelnika, teoretycznie struktura URL może w przyszłości ulec zmianie. 
 • Odwołanie do konkretnego wydania publikacji, które może przestać być dostępne dla czytelników po utworzeniu i udostępnieniu kolejnego wydania tej samej publikacji.
(error)
Plikhttp://www.wbc.poznan.pl/Content/239649/Wyświetlenie pliku głównego danego wydania publikacji.
 • Odwołanie do konkretnego wydania publikacji, które może przestać być dostępne dla czytelników po utworzeniu i udostępnieniu kolejnego wydania tej samej publikacji.
 • Odwołanie wprost do treści, powoduje wyświetlenie pliku bez interfejsu biblioteki cyfrowej, uniemożliwiając tym samym czytelnikowi zapoznanie się z metadanymi obiektu.
(error)
http://www.wbc.poznan.pl/Content/239649/7_Studies_2012_3_135.pdfWyświetlenie określonego pliku PDF danego wydania publikacji.
 • Odwołanie do konkretnego wydania publikacji, które może przestać być dostępne dla czytelników po utworzeniu i udostępnieniu kolejnego wydania tej samej publikacji.
 • Odwołanie wprost do treści, powoduje wyświetlenie pliku bez interfejsu biblioteki cyfrowej, uniemożliwiając tym samym czytelnikowi zapoznanie się z metadanymi obiektu.
 • Odwołanie wprost do nazwy pliku, która może ulec zmianie w przypadku zmiany plików wchodzących w skład danego obiektu cyfrowego (niezależnie od zmiany identyfikatora wydania), np. ze względu na wyjście z użycia formatu cyfrowego w którym pierwotnie umieszczono plik.
(error)
http://www.wbc.poznan.pl/Content/239649/7_Studies_2012_3_135.pdf#page=3Wyświetlenie konkretnego fragmentu (str. 3) określonego pliku PDF danego wydania publikacji
 • Odwołanie do konkretnego wydania publikacji, które może przestać być dostępne dla czytelników po utworzeniu i udostępnieniu kolejnego wydania tej samej publikacji.
 • Odwołanie wprost do treści, powoduje wyświetlenie pliku bez interfejsu biblioteki cyfrowej, uniemożliwiając tym samym czytelnikowi zapoznanie się z metadanymi obiektu.
 • Odwołanie wprost do nazwy pliku, która może ulec zmianie w przypadku zmiany plików wchodzących w skład danego obiektu cyfrowego (niezależnie od zmiany identyfikatora wydania), np. ze względu na wyjście z użycia formatu cyfrowego w którym pierwotnie umieszczono plik.
 • Odwołanie do konkretnego fragmentu pliku - strony nr 3 - następuje przez dodatkowy parametr, który nie musi być obsługiwany przez przeglądarkę plików, której używa czytelnik.
(error)

...