Usprawnienia i naprawione błędy

Serwer

 • Poprawiono dziedziczenie metadanych dla publikacji grupowych z wieloma poziomami.
 • Zmieniono sposób obsługi błędów, zmniejszono bałagan w logach.

Aplikacja Czytelnika

 • Zaktualizowano przeglądarkę dla plików DjVu do wersji 0.3.1
 • Poprawiono sortowanie wyników wyszukiwania po tytułach/twórcach, gdy dane są uzupełniane w różnych językach.
 • Dodano wsparcie OAuth oraz SSL dla połączeń SMTP.
 • Zmieniono licznik dostępnych publikacji oraz stronę ostatnio dodanych tak, by nie uwzględniały publikacji planowanych.
 • Poprawiono przeliczanie statystyk dla publikacji wieloformatowych, publikacji z wieloma plikami głównymi, oraz dla publikacji ze zmienionymi plikami.
 • Poprawiono błędy występujące w OAI-PMH po przeniesieniu publikacji.
 • Zmieniono link OAI tak, by otwierał się w nowej karcie.
 • Poprawka bezpieczeństwa: zablokowano potencjalne ataki typu Host Header Attack.
 • Dodano wsparcie dla wyświetlania publikacji z zawartością w formacie MIDI.
 • Zmniejszono domyślny czas cache'owania metadanych obiektów do 6h.
 • Poprawiono wyświetlanie stron błędów HTTP (np. 404).
 • Dodano ustawienia CORS pozwalające na dostęp do plików treści publikacji z domen zewnętrznych.

Aplikacja Redaktora i Administratora

 • Dodano wsparcie dla rozpoznawania zakresów dat bez daty końcowej, np. "Po 1 IX 1939".
 • Ulepszono okno z listą obiektów powiązanych z wartością atrybutu w Aplikacji Administratora:
  • Dodano możliwość przejścia do wybranego obiektu w Aplikacji Redaktora.
  • Okno nie blokuje już interakcji z resztą aplikacji.
 • Poprawiono edytor metadanych typu HTML tak, by wyświetlał komunikat w razie przekroczenia dozwolonej liczby znaków.
 • Poprawiono błąd występujący po usunięciu języka.
 • Przyśpieszono ładownie słowników podpowiedzi dla wprowadzanych wartości atrybutów.
 • Poprawiono błąd umożliwiający wybranie "Pobieranie wartości..." jako wartość atrybutu, kiedy słowniki podpowiedzi jeszcze się nie załadowały
 • Poprawiono błędy związane z edycją i łączeniem wartości w słowniku:
  • Po edycji wartości w atrybucie typu Osoba nie dało się edytować wartości w atrybutach ogónych (niewidoczne pole tekstowe)
  • Słowniki podpowiedzi nie aktualizowały się po niektórych zmianach

Uwagi dotyczące aktualizacji

Serwer

 • conf/log4j.properties zablokowano niepotrzebne loggery ekstrahowania treści z PDF i zmieniono poziomy logowania

Aplikacja Czytelnika

 • WEB-INF/conf/cache.properties: zmieniono wartości dotyczące czasu trzymania danych w cache
 • WEB-INF/web.xml: dodano konfigurację CORS dla treści publikacji
 • No labels