Usprawnienia i naprawione błędy

Serwer

 • Blokowanie konta po nieudanych próbach logowania: automatyczne odblokowanie po określonym czasie (konfiguracja)

 • Dodano informacje w logu o zmianach przypisania obiektów do kolekcji

 • Poprawki i optymalizacje związane z zarządzaniem kolekcjami

 • Poprawiono błędy związane z dostępem do bazy danych, które przy dużym obciążeniu mogły powodować zawieszenie dLibry

 • Zniesiony górny limit na akceptowane wersje bazy PosgtreSQL

Aplikacja Czytelnika

 • URL do wiadomości nie zmienia się po zmodyfikowaniu treści wiadomości
 • Poprawiony komunikat dla użytkownika o zablokowaniu konta po nieudanych próbach logowania
 • Rejestracja DOI: ustawianie daty publikacji na podstawie wartości atrybutów zamiast daty dodania obiektu
 • OAI-PMH: brakująca informacja o usuniętych publikacjach planowanych
 • OAI-PMH: w schemacie dlibra_avs dodany sztuczny atrybut PublicAccess z informacją o dostępie dla użytkownika publicznego
 • OAI-PMH: dla atrybutów typu HTML eksportowane wartości mają usuwane znaczniki HTML
 • Poprawione rzadko występujące błędy związane ze zbieraniem statystyk i generowaniem sitemap dla GoogleScholar, zacinaniem się przy obsłudze niektórych URLi

Aplikacja Redaktora i Administratora

 • Rozpoznawanie zakresów dat: wsparcie dla wpisów typu "przed 7 III 1792", "ante 7 III 1792"

 • Skrócony czas oczekiwania na wyświetlanie właściwości katalogów, kolekcji i atrybutów w dużych bibliotekach

 • Poprawki drobnych problemów z przenoszeniem obiektów w drzewie biblioteki oraz usuwaniem wielu obiektów na raz

 • Brakujące sortowanie alfabetyczne w oknie wyboru pliku głównego publikacji po wskazaniu całego katalogu

 • Wtyczka do z39.50: możliwość ustawiania dodatkowych zaawansowanych opcji

Uwagi dotyczące aktualizacji

Serwer

 • conf/us/jobs.xml: dodana konfiguracja czasu, po jakim konto powinno zostać odblokowane (domyślnie 5 minut)


 • No labels