Usprawnienia i naprawione błędy

Aplikacja Czytelnika

  • Poprawiono błąd, który powodował przerwanie procesu generowania wykresów statystyk w przypadku, kiedy brakowało etykiet.

  • Strona z indeksem atrybutu - poprawiono błąd powodujący, że lista wyboru pierwszej litery nie była posortowana.

  • Strona z indeksem atrybutu - poprawiono błąd generowania strony w przypadku wystąpienia wartości składającej się wyłącznie ze znaków specjalnych.

  • OAI-PMH: Poprawiono błąd uniemożliwiający listowanie identyfikatorów obiektów (verb=ListIdentifiers).

Aplikacja Redaktora i Administratora

  • Poprawiono błąd umożliwiający nadpisanie treści obiektu plikiem o nazwie innej niż aktualna nazwa pliku obiektu.

Uwagi dotyczące aktualizacji

Nie ma istotnych zmian w plikach konfiguracyjnych.

  • No labels