Usprawnienia i naprawione błędy

Aplikacja Czytelnika

 • Poprawiono błąd powodujący pomijanie niektórych dat podczas generowania statystyk.

 • Poprawiono błąd powodujący wyświetlanie myślnika na początku tytułu karty przeglądarki.

 • Poprawiono błąd powodujący, że meta tagi Open Graph description oraz image nie były uzupełniane.

 • Poprawiono kolejność tagów w pobieranym opisie bibliograficznym w formacie RIS.

 • Poprawiono wartość content-type w odpowiedziach HTTP dla miniatur w formacie JPEG.

 • Poprawiono błąd występujący podczas generowania wykresów statystyk w przypadku, kiedy kilka formatów posiadało taką samą etykietę.

 • Poprawiono kodowanie znaków cudzysłowu (") i ampersandu (&) w odnośnikach.

 • Poprawiono błędne odnośniki zmiany języka metadanych dla obiektów grupowych i planowanych.

 • Poprawiono wybór domyślnego języka w przypadku, kiedy przeglądarka nie wyśle informacji o preferowanym języku (zostanie wybrany domyślny język interfejsu ustawiany przez Aplikację Administratora).

 • Poprawiono treść etykiet na formularzu zmiany hasła użytkownika.

 • Poprawiono umiejscowienie odnośników do kolejnych artykułów na stronach pomocy.

 • Poprawiono błąd występujący na stronie widoku treści obiektu w przypadku, kiedy wtyczka do wyświetlania treści nie posiada etykiet w wybranym języku.

 • Poprawiono wyszukiwanie z synonimami - synonim złożony z wielu słów musi być dopasowany dokładnie w wyniku wyszukiwania (wcześniej wystarczyło, aby pojawiły się wszystkie słowa w dowolnej kolejności).

 • RSS: Poprawiono błąd powodujący, że wpisy w kanele RSS nie były posortowane.

 • RSS: Dodano datę publikacji wydań obiektów do kanału RSS.

 • Google Scholar: Poprawiono kodowanie ścieżek do plików obiektów w plikach sitemap_*.xml.

 • Google Scholar: Do plików sitemap_*.xml nie będą trafiały obiekty spoza kolekcji głównej.

 • OAI-PMH: Poprawiono błąd HTTP 404 występujący w przypadku, kiedy wydanie obiektu było opublikowane, ale nie było przypisane do żądanej kolekcji.

 • OAI-PMH: Dodano informację o usuniętych obiektach planowanych (zmiana stanu obiektu planowanego spowodowana dodaniem treści).

 • Filtrowanie indeksów po pierwszej literze - dodano wsparcie dla liter spoza alfabetu łacińskiego.

 • Filtrowanie indeksów po frazie - ignorowanie znaków interpunkcyjnych w wartościach (chyba że wpisana fraza zawiera znaki interpunkcyjne).

 • Dodano komunikaty o poprawnej/niepoprawnej aktywacji konta użytkownika.

 • Pobierany plik opisu bibliograficznego będzie posiadać odpowiednie rozszerzenie pliku w zależności od formatu.

 • Próby zalogowania na nieistniejące konta użytkowników nie będą odnotowane w logach.

 • Poprawki dotyczące dostępności portalu dla osób niepełnosprawnych (zgodność z WCAG 2.1)

Aplikacja Redaktora i Administratora

 • Poprawiono błędy występujące w treści niektórych etykiet interfejsu użytkownika.

 • Poprawiono błąd powodujący przypisywanie niepoprawnych wartości atrybutów podczas importu w przypadku, kiedy importowana wartość była synonimem istniejącej już wartości.

 • Poprawiono błąd występujący przy masowym ładowaniu nowych edycji posiadających zewnętrzny identyfikator.

 • Poprawiono błąd powodujący wyświetlanie komunikatu o niejednoznacznej wartości atrybutu podczas importu metadanych.

 • Poprawiono rzadki błąd uniemożliwiający uruchomienie Aplikacja Redaktora i Administratora

 • Poprawiono błąd pozwalający na stworzenie nowego wydania obiektu wieloformatowego nie posiadającego formatu głównego.

 • Poprawiono błąd powodujący zawieszanie się aplikacji w momencie tworzenia nowych atrybutów typu Data.

 • Poprawiono błąd powodujący ustawianie nieodpowiedniego języka dla nazw atrybutów w tabeli metadanych obiektu po aktualizacji atrybutu w Aplikacji Administratora.

 • Poprawiono błąd powodujący, że część etykiet nie była aktualizowana przy zmianie języka interfejsu użytkownika.

 • Poprawiono błąd powodujący, że zmiany metadanych przez innego redaktora lub zewnętrzne narzędzie widoczne były dopiero po restarcie aplikacji.

 • Narzędzie do czyszczenia słownika atrybutów: wartości, dla których istnieje używany synonim, nie będą czyszczone.

 • Import MARC: Poprawiono błąd powodujący pomijanie wartości znajdujących się w polach kontrolnych rekordu MARC podczas importu metadanych.

 • Import MARC: Poprawiono błąd powodujący tworzenie pustych wartości atrybutów podczas importu metadanych.

 • Import MARC: Dodano wsparcie dla kodowania MARC-8 dla importu metadanych.

 • Dodano ikonę listy rozwijanej do tabeli metadanych obiektu w celu łatwiejszej identyfikacji atrybutów kontrolowanych.

 • Dodano wsparcie dla 3-literowych kodów języków.

Serwer

 • Poprawiono błąd powodujący wyświetlanie wszystkich formatów obiektu w Aplikacji Czytelnika zamiast wyłącznie formatów danego wydania.

 • Poprawiono logowanie błędów dotyczących dostępu do plików obiektów.

 • Poprawiono błąd powodujący, że pliki z warstwą tekstową wydań nie były usuwane z dysku w momencie usuwania obiektu.

 • Poprawiono potencjalny błąd powodujący niepoprawne wyświetlanie miniatur obiektów występujący po zmianie lokalizacji katalogów lub obiektów w strukturze katalogów w Aplikacji Administratora.

 • Poprawiono błąd powodujący wyświetlanie nieodpowiedniego komunikatu o dostępie do treści obiektu w Aplikacji Czytelnika w przypadku, kiedy uprawnienia były dziedziczone z obiektu grupowego lub katalogu.

 • Poprawiono błąd powodujący niepoprawne uruchamianie serwera na nowszych wersjach Javy 8.

Uwagi dotyczące aktualizacji

Aplikacja Czytelnika

 • WEB-INF/log4j.properties: Zmieniono domyślny katalog logów z CATALINA_HOME (katalog instalacyjny Tomcata) na CATALINA_BASE (katalog instancji Tomcata)
 • WEB-INF/web.xml: poprawiono mime type miniatur typu "image/jpeg"

Serwer

 • conf/wrapper/troubleshooting.conf: zwiększono domyślny limit wykorzystywanej pamięci z 1Gb do 4GB.
 • No labels