Usprawnienia i naprawione błędy

Aplikacja Czytelnika

  • Rozszerzono mechanizm eksportu metadanych. Możliwe jest dodanie specjalnych wartości (np. identyfikatora doi) do eksportu metadanych w różnych formatach.

  • Wprowadzono dodatkowe zabezpieczenia przed atakiem typu XSS.
  • Poprawiono wyszukiwanie po wartościach z indeksu.
  • Zmieniono sposób reprezentacji adresu strony z wartościami indeksowanymi tak, aby był czytelniejszy.
  • Poprawiono błąd powodujący wyświetlanie się atrybutów w kolejności innej niż zdefiniowana w aplikacji administratora.
  • Wprowadzono możliwość udostępniania zasobów IIIF na zewnętrznych viewer-ach (wymagana zmiana w pliku web.xml).
  • Udoskonalono schemat generowania pliku sitemap.xml.

Aplikacja Redaktora i Administratora

  • Usunięto problem z parsowaniem plików DJVU, w ścieżce których występowała spacja.

Serwer

  • Zmniejszony został domyślny interwał w jakim rozproszone serwery sprawdzają dostępność serwera głównego, oraz w przypadku awarii próbują odzyskać połączenie.

  • No labels