Jest to pierwsze wydanie z rodziny 6.1. Oprócz specjalnie przygotowanych dużych funkcji, zawiera wszystkie poprawki i nowe funkcje wprowadzone w wersji 6.0.2.

  • No labels