Metadane opisowe w systemie dLibra tworzone są przede wszystkim przez redaktorów wprowadzających obiekty cyfrowe. Są to informacje takie jak autor wprowadzanego obiektu, słowa kluczowe związane z obiektem, tytuł, data wydania, itd. Domyślnymi elementami, które mogą wystąpić w systemie dLibra w metadanych opisowych są elementy schematu PLMET (zgodny z Dublin Core w wersji 1.1, który jest powszechnie uznanym zestawem 15 elementów wykorzystywanych do opisu różnego rodzaju zasobów).

  • No labels