Metadane administracyjne w systemie dLibra są bardzo rozbudowane i często nie angażują czynnie użytkowników (redaktorów i administratorów) do ich utworzenia. Podstawowymi informacjami jakie muszą być wprowadzone przez redaktorów i administratorów to prawa do poszczególnych elementów systemu (w tym publikacji). Inne informacje takie jak formaty cyfrowe plików, użytkownicy odpowiedzialni za modyfikację obiektu są wprowadzane automatycznie przez system dLibra.

  • No labels