System dLibra może współpracować z systemami Single Sign-On. Dzięki temu użytkownicy mogą korzystać z kilku portali korzystając z jednego konta użytkownika (np. studenci mogą korzystać z jednego użytkownika do logowania się na strony uczelni i strony biblioteki cyfrowej). Po zalogowaniu się do jednego z portali, użytkownik może poruszać się po wszystkich portalach połączonych usługą Single Sign-On, bez konieczności podawania loginu i hasła na każdym z nich.

  • No labels