Uwaga

Biblioteka programistyczna dla tego rozszerzenia to dlibra-app-extension-mf-bibtex.

Funkcjonalność aplikacji redaktora i administratora można rozszerzać przy pomocy tzw. rozszerzeń. Między innymi można dodawać rozszerzenia umożliwiające import metadanych do systemu dLibra z zewnętrznych źródeł. Takim właśnie rozszerzeniem jest rozszerzenie umożliwiające importowanie opisu bibliograficznego z pliku zapisanego w formacie BibTex (informacje na temat formatu Bibtex można znaleźć tutaj).

Aby była możliwość importowania opisu bibliograficznego, rozszerzenie BibTeX musi być odpowiednio skonfigurowane.

Rozszerzenie BibTeX konfiguruje się przy użyciu pliku właściwości (pliki właściwości zawierają pary klucz=wartość):

  • bibtexImport.properties - plik zawiera reguły konwersji pliku BibTeX do metadanych w systemie dLibra.

Przykładowo załóżmy, że mamy następujący plik bibtexImport.properties:

Creator=book.author
Title=*.title;*.booktitle
Description=*.note
Publisher=*.publisher
Date=*.month;*.year
Type=*.type
Subject=*.keywords
Source=*.url
Contributor=
Identifier=
Language=
Relation=
Coverage=
Rights=

W pliku jako klucze znajdują się nazwy RDF a jako wartości lista pól (tagów) z określonych pozycji (entry). Konkretne pola w liście pól powinny być odseparowane znakiem średnika (;) . Przykładowo (linia 1) do atrybutu Creator zostaną przypisane wartości z pola author pozycji book (zapis book.author). Jeśli chcemy importować pola z dowolnej pozycji zamiast nazwy pozycji należy wyspecyfikować znak *, przykładowo (linia 2) do atrybutu Title zostaną zaimportowane wartości z pola title i booktitle z dowolnej pozycji (zapis *.title;*.booktitle).

Poniżej znajduje się domyślna konfiguracja rozszerzenia BibTeX:

Creator=*.author
Title=*.title;*.booktitle
Description=*.note
Publisher=*.publisher
Date=*.month;*.year
Type=*.type
Subject=*.keywords
Source=*.url
Contributor=
Identifier=
Language=
Relation=
Coverage=
Rights=
  • No labels