W systemie dLibra podstawową rolę metadanych strukturalnych odgrywają publikacje grupowe, które pozwalają na tworzenie powiązań między elementarnymi obiektami (publikacjami) przechowywanymi w systemie. Dzięki temu mogą powstawać złożone obiekty reprezentujące gazety, czasopisma, pozycje wielotomowe czy grupy powiązanych w inny sposób obiektów. Innym elementem pozwalającym tworzyć złożone struktury są kolekcje, które pozwalają na hierarchiczną organizację zasobów biblioteki cyfrowej. Kolekcje są bardziej ogólnym mechanizmem, ponieważ przynależność obiektu do co najmniej jednej kolekcji jest obligatoryjna, przez co każdy obiekt może być odnaleziony poprzez przeglądanie struktury kolekcji na stronach internetowych biblioteki cyfrowej.

  • No labels