Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Technologia JMX


Do budowy interfejsu administracyjnego serwera systemu dLibra wykorzystana została technologia Java JMX. Technologia ta umożliwia dostęp do zdalnych obiektów języka Java, przeglądanie i modyfikację własności tych obiektów oraz wywoływanie operacji (metod) udostępnianych przez te obiekty. Udostępniane obiekty mogą być grupowane w hierarchiczne struktury. Funkcjonalność technologii Java JMX może być udostępniana poprzez wiele protokołów takich jak HTTP, WebServices czy SNMP. W projekcie dLibra zdecydowano się na wykorzystanie protokołu Java RMI. Szczegółowe informacje na temat Java JMX znaleźć można na oficjalnej stronie z dokumentacją oraz w wielu artykułach pokazujących wykorzystanie tej technologii.

Aby móc skorzystać z obiektów udostępnianych przy pomocy interfejsu Java JMX należy posiadać oprogramowanie klienckie wspierające tą technologię. Poniżej opisano jeden z takich programów - JConsole. Jest on bezpłatny i pozwala na wykorzystanie możliwości jakie daje interfejs administracyjny serwera systemu dLibra . Inne programy tego typu to np.: EJTools JMX Browser ,Panoptes , JManage .

Dodatkowo poprzez odpowiednie ustawienie wpisów w pliku konfiguracyjnym conf/mx/service.properties możliwe jest uruchomienie interfejsu administracyjnego serwera opartego o strony WWW wbudowanego w serwer dLibry. Interfejs ten daje dostęp do podstawowych możliwości panelu administracyjnego serwera.

 

JConsole


JConsole jest programem dostarczanym wraz z maszyną wirtualną Javy w wersji 1.5. Znajduje się on w podkatalogu bin katalogu, w którym zainstalowano maszynę wirtualną.

Aby podłączyć się do serwera dLibra należy w okienku "Connect to Agent" (menu Connection|New connection...) wybrać zakładkę Advanced i wprowadzić tam dane zgodnie z opisem konfiguracji połączenia przedstawionym poniżej.

Oficjalna dokumentacja JConsole znajduje się pod adresem http://java.sun.com/j2se/1.5.0/docs/guide/management/jconsole.html. Firma Sun Microsystems Inc. nie zaleca korzystania z programu JConsole w środowiskach produkcyjnych. Program ten jest raczej przeznaczony do zastosowań testowych i programistycznych.

 

 

  • No labels