Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Introduction

W bibliotece dLibra stosuje się ograniczenia dostępu na kilku różnych poziomach (kliknij na elemencie, aby zobaczyć szczegółowe informacje):

 • na poziomie biblioteki - dotyczą zarządzania atrybutami i słownikami atrybutów, użytkownikami i grupami użytkowników, a także językami, tagami, kolekcjami i aplikacją WWW,
 • na poziomie katalogu - odnoszą się do poszczególnych katalogów i dotyczą uprawnień do czytania i modyfikowania zawartości katalogu
 • na poziomie kolekcji - odnoszą się do poszczególnych kolekcji i dotyczą uprawnień do przypisywania publikacji do kolekcji
 • na poziomie publikacji - odnoszą się do poszczególnych publikacji i dotyczy zarządzania oraz dostępu do wydań publikacji

...


In the dLibra library, there are access restrictions at several levels (click an element to see detailed information about it):

 • the library level – restrictions pertaining to attribute, attribute dictionary, user, user group, language, tag, collection, and web application management;
 • the directory level – restrictions pertaining to particular directories (to reading permissions and directory content modifications);
 • the collection level – restrictions pertaining to particular collections (to assigning publications to collections); and
 • the publication level – restrictions pertaining to particular publications (to their management and to access to publication editions).

Regardless of the access level, one can have user and group permissions – a user has permissions granted to the user directly as well as the permissions of all groups the user is a member. Therefore, any change of access permissions of a group will apply to every user belonging to that group.