Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

W wersji 6.1 systemu dLibra wprowadzona została możliwość prezentowania wysokiej rozdzielczości plików prezentacyjnych (TIFF piramidalny) z wykorzystaniem standardu IIIF, a w szczególności Image API oraz Prezentatio Presentation API. Oznacza to, że obiekty są prezentowane jako galeria zdjęć z progresywnym pobieraniem, tj. działa to podobnie do map (np. Google) - szczegóły pobierane są po zbliżeniu się w określony obszar na obrazie.

...