Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Rozszerznie to dodaje w kreatorze nowej publikacji możliwość wprowadzenia informacji o plikach za pomocą bardzo prostego formularza (zob. obrazek poniżej).

Image Removed.Image Added

Formularz pozwala wprowadzić do dziesięciu plików. Dla każdego pliku należy podać:

...