Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • W efekcie wyszukiwania użytkownik uzyskuje potencjalnie długą listę wyników, której przeglądanie i analizowanie może być czasochłonne. W systemie dLibra 6 wprowadziliśmy możliwość filtrowania wyników wyszukiwania na podstawie dowolnych pól metadanych (w tym zakresów dat).
  • Co więcej, użytkownik może filtrować wyniki z wykorzystaniem kolekcji, obiektów grupujących, a nawet technicznego oraz formatu pliku!
  • Filtrowanie wyników może być wielostopniowe, tzn. możliwe jest dodawanie kolejnych kryteriów filtrowania i zawężanie wyników do momentu w którym lista obiektów spełnia wszystkie wymagania użytkownika.

...

  • Żeby obiekty były błyskawicznie wyszukiwane muszą zostać poddane wstępnej analizie. W systemie dLibra 6 indeksowanie dokumentów trwa krótko- nasze testy pokazały, że biblioteki cyfrowe z setkami tysięcy obiektów cyfrowych przetwarzane kilkunastokrotnie szybciej niż w systemie dLibra 5.
  • Innym z ważnych aspektów przy budowaniu nowej dLibry 6 była prędkość ładowania stron WWW – również została ona wyraźnie przyspieszonapoprawiona.