Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Przeglądanie indeksów wartości atrybutu to już nie tylko stronicowanie i przeglądanie względem liter alfabetu. Od wersji 6 systemu dLibra przeglądanie względem liter alfabetu jest usprawnione poprzez możliwość filtrowania wartości z wykorzystaniem frazy wyszukiwawczej, co zwiększa precyzję w przypadku dużych indeksów.

Niesamowita wydajność

  • Żeby obiekty były błyskawicznie wyszukiwane muszą zostać poddane wstępnej analizie. W systemie dLibra 6 indeksowanie dokumentów trwa krótko- nasze testy pokazały, że biblioteki cyfrowe z setkami tysięcy obiektów cyfrowych przetwarzane kilkunastokrotnie szybciej niż w systemie dLibra 5.
  • Innym z ważnych aspektów przy budowaniu nowej dLibry 6 była prędkość ładowania stron WWW – również została ona wyraźnie przyspieszona.