Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

CHContext (https://github.com/psnc-dl/chcontext/) to javascriptowy widżet dostarczający listę odnośników do zasobów dziedzictwa kulturowego utworzonych na podstawie wyników wyszukiwania bazującego na zawartości określonego elementu strony WWW, na której widżet jest osadzony.

Widżet wspiera trzy źródła danych:

Przykłady użycia:

W przypadku pytań lub problemów prosimy o kontakt: http://dl.psnc.pl/contact/.

 

Instalacja instancji

Dodaj następujący fragment kodu do pliku dlibra-webapp/WEB-INF/layout/templates/simple-inv.vm pomiędzy liniami #foreach( $comp in $left) a #if ( ${comp.RenderedTemplate}!= "" )

Code Block
languagexml
titledlibra-webapp/WEB-INF/layout/templates/simple-inv.vm
linenumberstrue
#if(4 == ${velocityCount} && ${pageId} == "docmetadata")

  <div id="chcontext-widget" class="chcontext-widget-wrapper" data-searchProvider="FBC+" data-resultCount="5" data-queryselector="span#Subject a" data-show-img="false">
    <h3 id="chc-widget-header" class="leftDiv"> $res.getProperty("CHContext.SeeAlso") <img src="${homepageUrl}/style/dlibra/theme1/l_open.gif" class="sh_button"></h3>
    <div class="chcontext-widget-container left_box"></div>
  </div>

  <script type="text/javascript" src="http://cdn.jsdelivr.net/chcontext/1.1.0/chcontext.min.js"></script>
#end

Powyższa konfiguracja widżetu zakłada, że:

 • wyszukiwanie będzie realizowane poprzez FBC+ (data-searchProvider="FBC+")
 • wyświetlanych będzie 5 elementów (data-resultCount="5")
 • wyszukiwana będzie zawartość elementu wskazanego poprzez selektor span#Subject a (data-queryselector="span#Subject a"), czyli słowa kluczowe
 • nie będą wyświetlane miniaturki (data-show-img="false")
 • w dlibrze zdefiniowane są etykiety tekstowe dla klucza CHContext.SeeAlso
 • temat kolorystyczny to theme1.

Następnie należy zdefiniować etykiety tekstowe dla klucza CHContext.SeeAlso. W tym celu w pliku dlibra-webapp/WEB-INF/components/resources/WEBAPP_pl.xml dodajemy wpis:

Code Block
titledlibra-webapp/WEB-INF/components/resources/WEBAPP_pl.xml
<entry key="CHContext.SeeAlso">Zobacz także</entry>

Analogicznie w pliku dlibra-webapp/WEB-INF/components/resources/WEBAPP_en.xml dodajemy:

Code Block
titledlibra-webapp/WEB-INF/components/resources/WEBAPP_en.xml
<entry key="CHContext.SeeAlso">See also</entry>

Chcemy wyszukiwać podobne obiekty bazując na słowach kluczowych. Aby to zrealizować, musimy zmienić kod HTML strony z opisem publikacji w ten sposób, aby umożliwić dostęp do nich. W tym celu musimy zmodyfikować makro dispNode.

Do pliku dlibra-webapp/WEB-INF/components/templates/custom_library.vm dodajmy następującą treść (treść tego makra można znaleźć w pliku custom_library.vm, który znajduje się w archiwum dlibra-webapp/WEB-INF/lib/dcore-web-components-x.x.x.jar):

Code Block
languagexml
titledlibra-webapp/WEB-INF/components/templates/custom_library.vm
linenumberstrue
#macro ( dispNode $node $info)
  <span class="attributeJustify">
     #if($documentMetadata.getAttributeValues($info.Id, $metadataLanguage, $valueLangType).size() > 0)
     <a href="${homepageUrl}${servletName}/indexsearch?attId=${info.id}" class="attributeInfo"> 
     #set($t = "#printParentsLabels($node 0)")
     #if($printAttParents)
      ${t.trim()}:
     #else
       ${node.Info.Label}:
     #end
     </a>
   <ul>
   <li class="attributeValuesListElement">
   <span class="attribute" style="margin:0;">
      #foreach($value in $documentMetadata.getAttributeValues($info.Id, $metadataLanguage, $valueLangType))
    #if($velocityCount > 1); #end
    #if($value.toString().startsWith('http://'))
 #set($urlName = ${res.getProperty("element_metadata.link")})
      #set($urlValue = $value)
      #if($value.toString().indexOf(" ") > 0)
      #set($urlValue = $value.toString().substring(0,$value.toString().indexOf(" ")))
      #set($urlName = $value.toString().substring($value.toString().indexOf(" "), $value.toString().length()))
      #end
      <a href="${urlValue}" target="_blank">$urlName</a>
      <a href="${urlValue}" target="_blank">
        <img alt=" " src="${homepageUrl}/style/common/img/popicon.gif"/></a>
    #elseif($value.toString().startsWith('oai:'))
      #if(${conf.get("use.fbc")})
      <a href="${conf.get("fbc.url")}/id/${value}">${value}</a>
      #else
      <a href="${homepageUrl}${servletName}/docmetadata?id=${value}">${value}</a>
      #end
    #elseif(!$info.getRoleId().toString().equals("description"))
     #set ( $strValue = $value.toString() )
     <script type="text/javascript"><!--
       function submit${info.Id}_${velocityCount}() {
            submitQuery(${info.Id},'\'${escapeUtil.escapeForJS($strValue)}\'');
           }
      //--> </script>
     <a href="javascript:submit${info.Id}_${velocityCount}()">${escapeUtil.escapeHtml("${value}")}</a>
    ## perform slice of long data but considering only "description" attributes
    #else
      #set ( $strValue = $value.toString() )
      <script type="text/javascript"><!--
       function submit${info.Id}_${velocityCount}() {
            return '\'${escapeUtil.escapeForJS($strValue)}\'';
         }
      //--> </script> 
      <a href="javascript:submit${info.Id}_${velocityCount}()" id="attr_anch_${info.Id}_${velocityCount}">${escapeUtil.escapeHtml("${value}")}</a>
    #end
   #end
   </span>
   </li>
   </ul>
   #end
   </span>
  #end

a następnie zamieńmy linię:

Code Block
<span class="attribute" style="margin:0;">

na:

Code Block
<span class="attribute" style="margin:0;" id="${info.RDFName}">

Pozostało tylko zmodyfikowanie domyślnego wyglądu, poprzez dodanie następującego kodu w pliku dlibra-webapp/style/dlibra/theme1/simple-inv.css (przy założeniu, że wykorzystywany temat kolorystyczny to theme1):

Code Block
titledlibra-webapp/style/dlibra/theme1/simple-inv.css
#chcontext-widget ol {
  padding-left: 15px;
  margin: 0;
}