Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Konfiguracja serwerów:

Parametr

Serwer źródłowy

Serwer docelowy

Rodzaj systemu operacyjnego

Linux

Windows

Lokalizacja aplikacji Czytelnika

/dlibra/dlibra-webapp-56.0.0

c:\dlibra\dlibra-webapp-56.0.0

Lokalizacja katalogu z cache'em

/dlibra/webappwork/cache

c:\dlibra\webappwork\cache

Lokalizacja katalogu z indeksem podpowiedzi

/dlibra/webappwork/gossip

c:\dlibra\webappwork\gossip

Lokalizacja katalogu z JCR

/dlibra/webappwork/jcr

c:\dlibra\webappwork\jcr

Lokalizacja katalogu z kopią JCR do przywrócenia

/dlibra/webappwork/jcr-restore

c:\dlibra\webappwork\jcr-restore

Lokalizacja katalogu z kopiami zapasowymi JCR

/dlibra/webappwork/jcr-backup

c:\dlibra\webappwork\jcr-backup

Lokalizacja katalogu z plikami tymczasowymi

/dlibra/webappwork/upload/temporary

c:\dlibra\webappwork\upload\temporary

Adres IP hosta z Aplikacją czytelnika

150.254.100.1

150.254.100.2

Przed przystąpieniem do przeniesienia systemu dLibra należy skonfigurować serwer docelowy podobnie jak serwer źródłowy. Przede wszystkim należy zainstalować Java Runtime Environment (JRE) firmy Oracle (poprzednio Sun Microsystems) w wersji co najmniej 1.58, kontener aplikacji webowych (Apache Tomcat) oraz umożliwić połączenia na portach wymaganych przez serwer systemu dLibra.

 1. Wyłączyć serwer Apache Tomcat z aplikacją czytelnika na serwerze źródłowym.
 2. Skopiować z serwera źródłowego katalog aplikacji czytelnika systemu dLibra na serwer docelowy.
 3. Skopiować katalog z cache'em, indeksem podpowiedzi, JCR i kopiami zapasowymi JCR. Katalogi z plikami tymczasowymi i kopią JCR do odtworzenia nie musi być kopiowany.
 4. Zaktualizować pliki konfiguracyjne:
 • c:\dlibra\dlibra-webapp-56.0.0\WEB-INF\conf\cache.properties
  • Code Block
   serialization.path=c:\\dlibra\\webappwork\\cache
 • c:\dlibra\dlibra-webapp-5.0.0\WEB-INF\conf\gossip.properties
  • Code Block
   index.dir=c:\\dlibra\\webappwork\\gossip\\index
  c:\dlibra\dlibra-webapp-56.0.0\WEB-INF\conf\jcr.properties
  • Code Block
   jcr.working.dir=c:\\dlibra\\webappwork\\jcr
  • Code Block
   jcr.restore.dir=c:\\dlibra\\webappwork\\jcr-restore
 • c:\dlibra\dlibra-webapp-56.0.0\WEB-INF\periodic.xml
  • dla zadania pl.psnc.dlibra.web.comp.periodic.JCRBackupTask

   Code Block
   
   <name>jcr.backup.dir</name>
   <value>c:\dlibra\webappwork\jcr-backup/</value>
   
 • c:\dlibra\dlibra-webapp-56.0.0\WEB-INF\conf\pubcreator.properties
  • Code Block
   upload.temp.dir=c:\\dlibra\\webappwork\\upload\\temporary

...

 1. W bazie danych w tabeli SYS_SERVICES zaktualizować wartości w kolumnie SER_HOST dla rekordu usługi ps.
 2. W pliku c:\dlibra\dlibra-webapp-56.0.0\WEB-INF\conf\services.properties zaktualizować wartość parametru my.url na //150.254.100.102:10051/ss

Jeżeli w Aplikacji czytelnika uruchomiona jest rozproszona platforma uwierzytelniania, należy zaktualizować jej konfigurację. W tym przypadku pomocny będzie fragment instrukcji "Migracja konfiguracji rozproszonej platformy uwierzytelniania" z rozdziału 03. Instrukcja migracji aktualizacji z wersji 5.8 do 6.0.

Ostatnim krokiem będzie zainstalowanie Aplikacji czytelnika w serwerze Tomcat.

...