Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Program redaktora domyślnie jest ustawiony w trybie prostym oraz dodaje automatycznie format pliku głównego do nowo importowanych metadanych.