Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 Wbudowane statystyki
dLibra 6
Google Analytics
Sposób gromadzenia danychPo stronie Aplikacji Czytelnika, na podstawie otrzymywanych żądań HTTP.Po stronie przeglądarki WWW użytkownika, na podstawie kodu śledzącego Java Script.
Kompletność danychDane obejmują wszystkie żądania użytkowników, z pominięciem ruchu robotów wyszukiwarek (patrz niżej).

Dane nie obejmują:

 • Użytkowników, którzy w swoich przeglądarkach blokują śledzenie ich za pomocą dedykowanych wtyczek.
 • Użytkowników, którzy odwołują się bezpośrednio do plików publikacji z pominięciem stron WWW biblioteki cyfrowej (np. przejście do pliku PDF bezpośrednio z wyników Google).
 • Ruchu robotów wyszukiwarek (patrz niżej).
Pomijanie ruchu generowanego przez roboty wyszukiwarek

To jakie programy (przeglądarki) nie są uwzględniane przy zliczaniu statystyk zależy od zawartości pliku konfiguracyjnego ignored_agents.txt. Każdy wpis jest traktowany jako wyrażenie regularne (w pliku znajduję się przykładowy wpis dla GoogleBot'a). Należy umieścić w nim łańcuchy znakowe odpowiadające polu User Agent (nagłówek HTTP) programów które nie powinny być zliczane (przykład dla googlebot'a w pliku). Nazwy user agentów można znaleźć w sieci np. tu http://en.wikipedia.org/wiki/User_agent. Po wprowadzeniu zmian w plikach należy zrestartować Tomcat'a żeby nowe wartości byly brane pod uwagę.

Wraz z uruchomieniem Tomcat'a do pliku ignored_agents.txt zapisywane są wszystkie ignorowane agenty pobrane z http://dlibra.psnc.pl/ignored_agents.txt.

Za pomijanie ruchu robotów odpowiadają wewnętrzne mechanizmy Google Analytics.
Dostępne statystyki
 • Statystyki dotyczące rozwoju zasobu biblioteki cyfrowej
  • Łączna liczba dostępnych obiektów w ujęciu czasowym (z dokładnością dzienną)
  • Łączna liczba nowych obiektów w danym miesiącu (z dokładnością miesięczną)
  • Łączna liczba nowych obiektów w danym miesiącu, z podziałem na formaty obiektów (z dokładnością miesięczną)
 • Statystyki dotyczące zachowania użytkowników
  • Łączna liczba wygenerowanych stron WWW (z dokładnością miesięczną)
  • Łączna liczba wyszukiwań, z podziałem na proste i zaawansowane (z dokładnością miesięczną)
  • Łączna liczba odwiedzających (sesji) (z dokładnością miesięczną)
  • Łączna liczba wyświetlonych obiektów (z dokładnością miesięczną, kilkukrotne wyświetlenie tego samego obiektu w ramach jednej sesji użytkownika zliczane jest tylko jeden raz)
  • Łączna liczba wyświetlonych obiektów, z podziałem na formaty obiektów (z dokładnością miesięczną, kilkukrotne wyświetlenie tego samego obiektu w ramach jednej sesji użytkownika zliczane jest tylko jeden raz)
Wyłącznie statystyki dotyczące zachowania użytkowników, bardzo rozbudowane, zależne od konfiguracji Google Analytics (więcej informacji tutaj).
Format danychWykresy (PNG), tabele (HTML, CSV).Interaktywne wykresy i tabele, eksport do formatów: CSV, XLS, PDF.
Sposób dostępuDomyślnie publicznie dla wszystkich, pod adresem <adres główny biblioteki cyfrowej>/stats (np. http://sbc.org.pl/stats/).Dostęp tylko dla uprawnionych użytkowników, poprzez serwis Google Analytics.

...