Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Obiekty cyfrowe w systemie dLibra przechowywane są w oryginalnej postaci cyfrowej wprowadzonej przez redaktora. W podstawowym scenariuszu prezentacji wykorzystywane są mechanizmy przeglądarek internetowych opartych na standardzie HTML. Przeglądarki internetowe bez problemów prezentują większość popularnych formatów multimedialnych i nie trzeba się przejmować dodatkowymi rozszerzeniami. Użytkownik ma także możliwość pobrania plików w oryginalnej postaci lub wybrania specjalnego rozszerzenia do prezentacji, jeśli takie dla danego formatu jest udostępnione. W przypadku pobrania plików multimedialnych niezbędne jest posiadanie zainstalowanego oprogramowania otwierającego dany format plików.

Prezentowanie obrazów wysokiej jakości (IIIF)

Od wersji 6.1.0 systemu dLibra istnieje możliwość prezentowania obrazów wysokiej jakości (tiff piramidalny) za pomocą rozwiązań opartych o IIIF. Do prezentacji takich obiektów wykorzystywany jest projekt Universal Viewer. Więcej na temat standardu można się dowiedzieć w sekcji: Dodatek D: Konfiguracja IIIF.

...

  • PDF - przed przesłaniem pliku użytkownikowi jest on zabezpieczany skonfigurowanym w systemie hasłem, które uniemożliwia drukowanie i kopiowanie treści (o ile takie zabezpieczenia respektuje program wyświetlający).

Opcje zabezpieczania plików PDF

...