Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Ściągamy najnowszą wersję serwera IIIF - Cantaloupe ze strony https://medusacantaloupe-project.github.io/cantaloupe/get-started.html 
 2. Pobrane archiwum Cantaloupe-3.3.2.zip rozpakowywujemy w katalogu dLibra np. (/DLIBRA/cantaloupe)
 3. Kopiujemy plik cantaloupe.properties.sample i umieszczamy go w tym samym katalogu pod nazwą cantaloupe.properties
 4. W pliku cantaloupe.properties modyfikujemy dwa pola:

  Code Block
  languagetext
  titlecantaloupe.properties
  FilesystemResolver.BasicLookupStrategy.path_prefix = CONTENT_HOME/files/
  log.application.level = warn

  gdzie CONTENT_HOME/files jest ścieżką do plików obsługiwanych przez serwer dLibra.

 5. W pliku /TOMCAT_HOME/Catalina/localhost/ROOT.xml dodajemy do kontekstu naszej aplikacji dodatkowe pole crossContext z wartością ustawioną na true:

  Code Block
  languagetext
  titleROOT.xml
  <Context 
  docBase="DLIBRA_HOME/dlibra-webapp"
  crossContext="true"
  />


 6. Konfigurujemy w Tomcacie nowy kontekst ze ścieżką do archiwum war serwera Cantaloupe. Tworzymy plik /TOMCAT_HOME/Catalina/localhost/cantaloupe.xml z poniższą zawartością:

  Code Block
  languagetext
  titlecantaloupe.xml
  <Context 
  docBase="CANTALOUPE_HOME/Cantaloupe-3.3.2.war" 
  >
  <Valve className="org.apache.catalina.valves.RemoteAddrValve"
  allow="127.0.0.1"/>
  </Context>

  gdzie CANTALOUPE_HOME jest pełną ścieżką do katalogu, w którym znajduje się archiwum cantaloupe-3.3.2.war.

 7. Do zmiennej JAVA_OPTS dodajemy ścieżkę do pliku konfiguracyjnego cantaloupe

  Code Block
  languagetext
  set JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% -Dcantaloupe.config="/CANTALOUPE_HOME/cantaloupe.properties"


 8. Restartujemy Tomcat'a

...