Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Info
titlePIONIER-IX dokumentacja w wersji beta

Niniejsza dokumentacja jest bazą wyjściową do opracowania i wdrożenia architektury naukowo-badawczego punktu wymiany ruchu PIONIER-IX


Tip
titlePIONIER-IX polityka dołaczenia do zasobów

Operator oraz sieci MAN tworzące naukowo-badawczy punkt wymiany ruchu PIONIER-IX zakładają otwarty dostęp do tworzonej infrastruktury dla innych operatorów ISP w ramach dostępnych zasobów sprzętowych. W początkowej fazie funkcjonowania (beta) zakłada się dostęp za pomocą interfejsu 1GE, który w miarę potrzeb i możliwości może zostać zwiększony do Nx1GE lub 10GE.


Tip
titlePortal użytkownika

Portal użytkownika dostępny jest pod adresem https://portal.ix.pionier.net.pl/


  • Rozproszona infrastruktura o zasięgu krajowym
  • Efektywna, zdecentralizowana wymiana ruchu między uczestnikami
  • Osadzona wokół innowacyjnego środowiska naukowo-badawczego
  • Nowoczesne platformy sprzętowe wiodących producentów
  • Rozbudowana infrastruktura regionalna

Szukaj

Livesearch
spaceKeyPIONIERIX


Polecane Strony

Content by Label
showLabelsfalse
spacesPIONIERIX
showSpacefalse
sorttitle
typepage
excerptTypesimple
cqllabel = "featured" and type = "page" and space = "PIONIERIX"
labelsfeatured

Aktualizacje

Recently Updated
typespage
max4
hideHeadingtrue
themeconcise