Niniejsza dokumentacja jest bazą wyjściową do opracowania i wdrożenia architektury naukowo-badawczego punktu wymiany ruchu PIONIER-IX


Operator oraz sieci MAN tworzące naukowo-badawczy punkt wymiany ruchu PIONIER-IX zakładają otwarty dostęp do tworzonej infrastruktury dla innych operatorów ISP w ramach dostępnych zasobów sprzętowych. W początkowej fazie funkcjonowania (beta) zakłada się dostęp za pomocą interfejsu 1GE, który w miarę potrzeb i możliwości może zostać zwiększony do Nx1GE lub 10GE.


Portal użytkownika dostępny jest pod adresem https://portal.ix.pionier.net.pl/


  • Rozproszona infrastruktura o zasięgu krajowym
  • Efektywna, zdecentralizowana wymiana ruchu między uczestnikami
  • Osadzona wokół innowacyjnego środowiska naukowo-badawczego
  • Nowoczesne platformy sprzętowe wiodących producentów
  • Rozbudowana infrastruktura regionalna

Szukaj


Polecane Strony

Aktualizacje