Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Aplikacja Redaktora i Administratora

  • Poprawiono problem uniemożliwiający generowaniu miniatur za pomocą oprogramowania ImageMagic dla systemu Windows.

Serwer

  • Poprawiono mechanizm cache-owania plików. Poprawiono błąd powodujący przerastanie rozmiaru przechowywanych plików ponad zdefiniowany w konfiguracji rozmiar.