Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tutaj znajduje się dokumentacja do 6. generacji systemu dLibra w wersji 5.0 oraz oraz 1. generacji systemu dMuseion w wersji 1.0. Użytkownicy systemu dMuseion powinni zapoznać się z dodatkowymi informacjami przed rozpoczęciem pracy z dokumentacją.

...