Notatka

Rozdział ten opisuje pliki konfiguracyjne używane przy eksporcie metadanych z biblioteki cyfrowej dLibra do formatu RDF. Jest on dedykowany dla administratorów biblioteki dLibra.

RDF - Resource Description Framework jest formatem umożliwiającym specyfikowanie wartości pewnych własności opisywanego podmiotu. Format RDF używany jest w bibliotece dLibra do specyfikowania metadanych publikacji. Podmiotem jest w tym przypadku publikacja, własnościami są atrybuty a wartościami własnośći wartości atrybutów.

Plik konfiguracyjny eksportu RDF

Istnieje jeden plik konfigurujący eksport do formatu RDF:

 • systemurl.properties - plik powinien zawierać URL, który będzie będzie definiował przestrzeń nazw w eksportowanym pliku

Jest to plik własności, zatem w linii znajduje się nazwa własności (zwana również kluczem) oraz jej wartość oddzielone od siebie znakiem równości (=), np.
wlasnosc=wartosc
W pliku powinna znajdować się tylko jedna linia specyfikująca URL definiujący przestrzeń nazw w pliku z metadanymi. Kluczem identyfikującym ten URL jest systemURL, przykładowo:
systemURL=http://dlibra.psnc.pl/
URL z reguły jest adresem WWW danej biblioteki cyfrowej. Wyeksportowany plik będzie wyglądał następująco (pomijamy same wartości, chodzi o przedstawienie miejsca w którym znajduje się wartość z klucza systemURL):

<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
  xmlns:dlibra_avs="http://dlibra.psnc.pl/">
 <rdf:Description rdf:about="http://dlibra.psnc.pl/publication/376">
  <dlibra_avs:Title xml:lang="pl">Przykładowa publikacja</dlibra_avs:Title>
  <dlibra_avs:Author xml:lang="pl">Jan Kowalski</dlibra_avs:Author>
  <dlibra_avs:Format xml:lang="en">text/plain</dlibra_avs:Format>
  <dlibra_avs:Format xml:lang="pl">text/plain</dlibra_avs:Format>
 </rdf:Description>
</rdf:RDF>

W domyślnym pliku systemurl.properties znajduje się wpis:
systemURL=http://www.dlibra.psnc.pl

 • No labels