Podrozdział ten opisuje typowe zaawansowane zadania redaktora biblioteki cyfrowej.