Rozdział ten opisuje aplikację redaktora dLibra wraz z jej podstawowymi komponentami.