Podobnie jak w przypadku katalogów i kolekcji biblioteki, dostęp do publikacji biblioteki dLibra jest kontrolowany w odniesieniu do każdej publikacji i każdego użytkownika z osobna. Różni użytkownicy mogą mieć różne uprawnienia do tej samej publikacji, a jeden użytkownik - różne poziomy uprawnień do różnych publikacji. Podobnie jak w przypadku katalogów biblioteki, prawa dostępu mogą być przyznawane bezpośrednio, mogą być implikowane, dziedziczone z katalogów nadrzędnych lub od grupy (patrz wcześniejszy podrozdział).

W bibliotece dLibra istnieją trzy rodzaje uprawnień na poziomie publikacji:

Zmian w uprawnieniach dostępu na poziomie publikacji można dokonywać w panelu Własności Publikacji, zakładka Prawa. Sposób obsługi komponentów na tej zakładce jest taki sam jak w przypadku edycji uprawnień na poziomie katalogów.