System dLibra wykonuje okresowo pewne czynności, które ułatwiają kontrolę spójności danych przechowywanych w systemie. Jeśli system napotka na niespójność i nie może samodzielnie rozwiązać tego problemu to komunikuje ten fakt administratorowi systemu. W systemie dLibra wykonywane są następujące czynności kontrolujące spójność systemu: