Informacje związane z skalowaniem systemu dLibra znajdują się w bazie wiedzy.