Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Wstęp

IIIF (International Image Interoperability Framework) jest frameworkiem definiującym interfejsy programistyczne w celu dostarczenia standaryzowanych metod pozwalających na wyświetlanie obrazów wysokiej jakości.

W wersji 6.1 systemu dLibra wprowadzona została możliwość prezentowania wysokiej rozdzielczości plików prezentacyjnych (TIFF piramidalny) z wykorzystaniem standardu IIIF, a w szczególności Image API oraz Prezentation API. Oznacza to, że obiekty są prezentowane jako galeria zdjęć z progresywnym pobieraniem, tj. działa to podobnie do map (np. Google) - szczegóły pobierane są po zbliżeniu się w określony obszar na obrazie.

Konfiguracja IIIF w systemie dLibra

 1. Ściągamy najnowszą wersję serwera IIIF - Cantaloupe ze strony https://medusa-project.github.io/cantaloupe/get-started.html
 2. Pobrane archiwum Cantaloupe-3.3.2.zip rozpakowywujemy w katalogu dLibra np. (/dlibra/cantaloupe)
 3. Kopiujemy plik cantaloupe.properties.sample i umieszczamy go w tym samym katalogu pod nazwą cantaloupe.properties
 4. W pliku cantaloupe.properties modyfikujemy dwa pola:

  cantaloupe.properties
  FilesystemResolver.BasicLookupStrategy.path_prefix = CONTENT_HOME/files/
  log.application.level = warn

  gdzie CONTENT_HOME/files jest ścieżką do plików obsługiwanych przez serwer dLibra.

 5. W pliku /TOMCAT_HOME/Catalina/localhost/ROOT.xml dodajemy do kontekstu naszej aplikacji dodatkowe pole crossContext z wartością ustawioną na true:

  ROOT.xml
  <Context 
  docBase="DLIBRA_HOME/dlibra-webapp"
  crossContext="true"
  />
 6. Konfigurujemy w Tomcacie nowy kontekst ze ścieżką do archiwum war serwera Cantaloupe. Tworzymy plik /TOMCAT_HOME/Catalina/localhost/cantaloupe.xml z poniższą zawartością:

  cantaloupe.xml
  <Context 
  docBase="CANTALOUPE_HOME/Cantaloupe-3.3.2.war" 
  >
  <Valve className="org.apache.catalina.valves.RemoteAddrValve"
  allow="127.0.0.1"/>
  </Context>

  gdzie CANTALOUPE_HOME jest pełną ścieżką do katalogu, w którym znajduje się archiwum cantaloupe-3.3.2.war.

 7. Do zmiennej JAVA_OPTS dodajemy ścieżkę do pliku konfiguracyjnego cantaloupe

  set JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% -Dcantaloupe.config="/CANTALOUPE_HOME/cantaloupe.properties"
 8. Restartujemy Tomcat'a

 

 • No labels