Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • W związku z aktualizacją serwera Cantaloupe niezbędne jest wykonanie następujących kroków:
  1. Pobrać i wypakować archiwum dostępne pod adresem https://github.com/cantaloupe-project/cantaloupe/releases/download/v5.0.4/cantaloupe-5.0.4.zip
  2. Z wypakowanego katalogu skopiować plik cantaloupe-5.0.4.jar do katalogu KATALOG_SERWERA/lib/cantaloupe/ zastępując przy tym dotychczasowy plik .war.
  3. W pliku KATALOG_SERWERA/conf/cl/cantaloupe.properties zmienić wartości poniższych pól na wartości jakie ustawione były w poprzedniej wersji pliku (poprzednia wersja pliku dostępna jest pod nazwą cantaloupe.properties.fromVersion_X.X.X): 

   Info
   iconfalse

   http.host =
   http.port = 
   FilesystemSource.BasicLookupStrategy.path_prefix =


  4. Upewnić się, że w pliku KATALOG_SERWERA/conf/cl/service.properties wartość pola command wskazuje na aktualne archiwum .jar serwera Cantaloupe.

   Info
   iconfalse

   command=java -Dcantaloupe.config=./conf/cl/cantaloupe.properties -Xmx2g -jar ./lib/cantaloupe/cantaloupe-5.0.4.jar


 • Możliwość konfiguracji puli połączeń do bazy danych możliwa jest w pliku KATALOG_SERWERAW pliku dlibra-server/conf/database.properties został dodany nieobowiązkowy wpis kontrolujący wielkość puli połączeń do bazy danych.

Aplikacja Czytelnika

 • W pliku KATALOG_WEBAPPdlibra-webapp/WEB-INF/urlrewrite.xml wprowadzono poprawkę usuwającą błąd powodujący niewyświetlanie się wprowadzono poprawkę przywracającą wyświetlanie wykresów na stronie statystyk.

...