Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Redaktor tworzy publikację planowaną wprowadzając w jej właściwościach: metadane, prawa użytkowników, przypisanie do kolekcji, informacje WWW.
 2. Redaktor skanuje analogową postać publikacji do plików wysokiej jakości (np. do plików graficznych wysokiej rozdzielczości).
 3. Redaktor przesyła pliki wysokiej jakości do systemu automatycznego wprowadzania publikacji.
 4. System automatycznego wprowadzania publikacji konwertuje pliki wysokiej rozdzielczości do plików w formacie w którym biblioteka cyfrowa prezentuje zdigitalizowane zbiory (np. do plików w formacie PDF lub DjVu) oraz wykorzystuje opisywane w tym rozdziale narzędzie do automatycznego dodania tych plików do publikacji planowanej.

W wyniku tych operacji w bibliotece cyfrowej pojawia się normalna publikacja utworzona poprzez automatyczne dodanie plików publikacji. Dzięki temu redaktor może skupić się na wyborze publikacji do skanowania i skanowaniu odpowiednich dokumentów. Resztą (od momenu zeskanowania i przesłania plików) zajmuje się system automatyzacji pracy redaktorów.

Do uruchomienia narzędzia do dodawania plików do publikacji planowanej wymagana jest zainstalowana maszyna wirtualna Javy autorstwa firmy Sun w wersji 1.6 lub nowszej. Narzędzie to dostępne jest w każdej wersji dystrybucji systemu dLibra począwszy od wersji 4.0.10. Linki do aktualnych dystrybucji poszczególnych wersji systemu dLibra znajdują się poniżej (skąd można pobrać wersję narzędzia adekwatną do posiadanej wersji systemu dLibra):

RSS Feed
urlhttp://dlibra.psnc.pl/releases-rss.php
Warning

Proszę pamiętać, że opisywane narzędzie dostępne jest dla systemu dLibra w wersji 4.0.10 lub nowszej.

Narzędzie znajduje się w dystrybucji w Narzędzie znajduje się w każdej wersji dystrybucji systemu dLibra, w katalogu binaries/dlibra-client-publication-files-uploader. Katalog ten zawiera następujące elementy:

 • lib - katalog zawierający potrzebne biblioteki do uruchomienia narzędzia
 • config.xml - plik zawierający informacje o serwerze do którego narzędzie dodawania plików ma się podłączyć
 • users.xml - informacje o użytkownikach w imieniu których narzędzie będzie dodawało pliki do publikacji planowanej.
 • run.bat - skrypt uruchamiający narzędzie w środowisku systemów z rodziny Windows
 • run.sh - skrypt uruchamiający narzędzie w środowisku systemów z rodziny Linux

Do uruchomienia narzędzia do dodawania plików do publikacji planowanej wymagana jest zainstalowana maszyna wirtualna Javy autorstwa firmy Sun w wersji 1.8 lub nowszej. Zazwyczaj po aktualizacji systemu dLibra nie jest potrzebne ponowne pobranie plików narzędzia (chyba że narzędzie przestanie działać).

Konfiguracja narzędzia

Plik config.xml

...

Domyślny plik wygląda następująco:

Code Block
xml
xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE properties SYSTEM "http://java.sun.com/dtd/properties.dtd">
<properties>
<comment>
Configuration file for files uploader. 
Properties in this file specify: server host and server port.
1. Server host
In order to specify server host place an entry which has 'server' as a key. Value specified for this key determines the server host used by the files uploader.
2. Server port
In order to speciy server port place an entry which has 'port' as a key. Value specified for this key determines the server port user by the files uploader.
</comment>
<entry key="server">localhost</entry>
<entry key="port">10051</entry>
</properties>

Jak widać na przykładzie narzędzie będzie podłączało się do lokalnego komputera ( localhost }) na porcie {{ 10051.

Plik users.xml

W pliku users.xml znajdują się informacje o użytkownikach w imieniu których narzędzie będzie w stanie dodawać pliki publikacji. Jest to prosty plik XML, który definiuje właściwości gdzie kluczem jest login użytkownika a wartością hasło dostępu do jego konta. Przykładowy plik przedstawiono poniżej:

Code Block
xml
xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE properties SYSTEM "http://java.sun.com/dtd/properties.dtd">
<properties>
<comment>
Configuration file for files uploader. 
Properties in this file specify information about users on behalf of which this files uploader works
Each entry in this file is composed of key and value. Key indicates user login and value indicates password for this user.
</comment>
<entry key="jkowalski">mojehaslo</entry>
</properties>

...