Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

W ramach sieci LAN służącej do wymiany ruchu z innymi uczestnikami PIONIER-IX dopuszcza się wykorzystanie jednego adresu źródłowego na porcieIP oraz MAC przez użytkownika. Ograniczenie to nie dotyczy połączeń typu "private VLANs".

MTU

Maksymalna długość przesyłanych ramek 1514B (MTU 1500)

...