Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. W pierwszym kroku kreatora określamy publikacje, które zostaną przesłane do serwera. Okno pierwszego kroku kreatora (rysunek poniżej) podzielone jest na dwie części: z lewej strony umieszczone jest drzewo katalogów systemowych, z prawej struktura publikacji do przesłania na serwer. Aby dodać publikacje do drzewa publikacji do przesłania na serwer należy:
  1. Na drzewie katalogów systemowych zaznaczyć katalog zawierający podkatalogi opisujące publikacje (informacje na temat struktury katalogu opisującego publikację znajdują się w kolejnym podrozdziale).
  2. Nacisnąć przycisk oznaczony przez Image Modified . Po wykonaniu tej czynności aplikacja sprawdzi poprawność struktury katalogów opisujących publikacje. W razie błędów wyświetlone zostaną stosowne komunikaty.
   Po dodaniu co najmniej jednej publikacji do przesłania możliwe jest przejście do kolejnego kroku.

   Anchor
   massPublicationsUploadSelect
   massPublicationsUploadSelect

   labelimg
   Kreator masowego ładowania publikacji - wybór publikacji do przesłania
   Kreator masowego ładowania publikacji - wybór publikacji do przesłania

   Image RemovedImage Added

 2. W drugim kroku kreatora (rysunek poniżej) przesyłamy publikacje na serwer. Aby przesłać publikacje na serwer należy nacisnąć przysick Start. W trakcie przesyłania wyświetlane są informacje na temat postępu przesyłania. Po przesłaniu publikacji wyświetlane jest podsumowanie. Jeżeli z jakiegoś powodu przesyłanie jednej lub więcej publikacji nie powiodło się możliwe jest sprawdzenie komunikatów o błędach na stronie z podsumowaniem naciskając przycisk Szczegóły błędów...

  Anchor
  massPublicationsUploadUpload
  massPublicationsUploadUpload

  Dodatkowo redaktor może odłożyć proces tworzenia publikacji na później poprzez wybranie przycisku Prześlij później. Opcja ta działa tak samo jak w kreatorze nowej publikacji.

  labelimg
  Kreator masowego ładowania publikacji - przesyłanie publikacji
  Kreator masowego ładowania publikacji - przesyłanie publikacji

  Image RemovedImage Added