Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Kreator masowego ładowania publikacji pozwala obiektów pozwala przesłać na serwer wiele publikacji na obiektów na raz, w tym publikacje obiekty grupowe.
Aby uruchomić kreator masowego ładowania publikacji należy obiektów należy wybrać pozycję Masowe ładowanie publikacji obiektów z menu Narzędzia.

 1. W pierwszym kroku kreatora określamy publikacjeobiekty, które zostaną przesłane do serwera. Okno pierwszego kroku kreatora (rysunek poniżej) podzielone jest na dwie części: z lewej strony umieszczone jest drzewo katalogów systemowych, z prawej struktura publikacji do obiektów do przesłania na serwer. Aby dodać publikacje do obiekty do drzewa publikacji obiektów do przesłania na serwer należy:
  1. Na drzewie katalogów systemowych zaznaczyć katalog zawierający podkatalogi opisujące publikacje obiekty (informacje na temat struktury katalogu opisującego publikację znajdują obiekty znajdują się w kolejnym podrozdziale).
  2. Nacisnąć przycisk oznaczony przez . Po wykonaniu tej czynności aplikacja sprawdzi poprawność struktury katalogów opisujących publikacjeobiekty. W razie błędów wyświetlone zostaną stosowne komunikaty.
   Po dodaniu co najmniej jednej publikacji do jednego obiektu do przesłania możliwe jest przejście do kolejnego kroku.

   Anchor
   massPublicationsUploadSelect
   massPublicationsUploadSelect

   labelimg

   Image Added
   Kreator masowego ładowania

   publikacji

   obiektów - wybór

   publikacji do przesłaniaKreator masowego ładowania publikacji - wybór publikacji

   obiektów do przesłania

   Image Removed

 2. W drugim kroku kreatora (rysunek poniżej) przesyłamy publikacje na obiekty na serwer. Aby przesłać publikacje na obiekty na serwer należy nacisnąć przysick przycisk Start. W trakcie przesyłania wyświetlane są informacje na temat postępu przesyłania. Po przesłaniu publikacji wyświetlane obiektów wyświetlane jest podsumowanie. Jeżeli z jakiegoś powodu przesyłanie jednej jednego lub więcej publikacji nie obiektów nie powiodło się możliwe jest sprawdzenie komunikatów o błędach na stronie z podsumowaniem naciskając przycisk Szczegóły błędów...

  Anchor
  massPublicationsUploadUpload
  massPublicationsUploadUpload

  Dodatkowo redaktor może odłożyć proces tworzenia publikacji na obiektów na później poprzez wybranie przycisku Prześlij później. Opcja ta działa tak samo jak w kreatorze nowej publikacjinowego obiektu.

  labelimg

  Image Added
  Kreator masowego ładowania

  publikacji

  obiektów - przesyłanie

  publikacjiKreator masowego ładowania publikacji - przesyłanie publikacjiImage Removed

  obiektów