Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Wstęp

Uwaga: funkcja dostępna jest od wersji 6.1 systemu dLibra. IIIF (International Image Interoperability Framework) jest frameworkiem definiującym interfejsy programistyczne w celu dostarczenia standaryzowanych metod pozwalających na wyświetlanie obrazów wysokiej jakości.

...